Ogo Amar Chira Apan Kothai Ekhan Acho

Ogo amar chira apan
Kothai ekhan acho gopan
Tumi shudhu amar sharan
Tomar tare kari jiban pan