Sabar Majhe Raje Jani Param Pita

Sabar majhe raje jani param pita prabhu
Tader katha bhul kareo kahina hai kabhu