Khudha Bina Kripa Sudha Nahi Mile Kabhu Ei

Khudha bina kripa sudha nahi mile kabhu
Ei kathati bare bare bale amai prabhu