Kothai Rabi Kothai Shashi Man Akashe Kebal

Kothai rabi kothai shashi man akashe kebal andhiyar
Khama karo kripa karo daki tomai barebar