Priti Bhare Dibarati Daki Tomai Jabe Shanti

Priti bhare dibarati daki tomai jabe
Shanti labhi tripti labhi amar khudra bhabe