Jatoi Bali Amar Katha Tatoi Bhule Jai Tomar

Jatoi bali amar katha tatoi bhule jai
Tomar bani na shunile nahi pabo thai