Jibaner Bhore Kariyacho Khama

Jiban bhore kariyacho khama
Maraner sanjhe karibe