Hai Hai Hai Hai Bhul Kareo

Hai hai hai hai
Bhul kareo khamar nabhe
Urte nahi chai

Translation

Alas, alas, even by mistake I do not want
To fly in the sky of forgiveness.