Jibaner Bhore Karechi Pranam Maraner

Jibaner bhore karechi pranam
Maraner sanjhe karibo pranam
Labhite tomar prashanti dham