Kanna Amar Diner Sathi Kanna Amar

Kanna amar diner sathi
Kanna amar rater sathi
Kanna majhe pabo ami
Param pitar kripar bhati