Amarar Gan Gahibo Amara Hethai Marar

Amarar gan gahibo amara
Hethai marar deshe
Khelibo nachibo hethai sabare
Bhalo bese animeshe