Andhar Deshe Esechi Aj Alor Giti Gahite

Andhar deshe esechi aj
Alor giti gahite
Hethai ami jayi habo
paran bhara pritite