Manaber Bhalobasa

Manaber bhalobasa
Nahi hai kabhu sumadhur
Bhalobasa shesh hale
Prane baje bishader sur
Chirasukhi habo mora
Narayane jadi basi bhalo
Pran nave adharar
Birajibe shashwata alo