Nai Je Keha Mita

Nai je keha mita amar bairi shudhu mor
Khulbe kabe priya amar ruddha hiyar dor
Sabar cheye adham ami khobh je tabu nai
Jachi shudhu tomar paye jiban sheshe thai