Ajike Amar Hridaya Duar

Ajike amar hridaya duar
Khule dao prabhu khule dao
Sakal kalima manas haite
Muchhe nao prabhu muchhe nao
Tomar sebar jogya habar
Adhikari karo santane
Shaishab hate ami jena chali
Niyata tomar sandhane