Kata Kichu Chahi Kabhu Nahi Pai

Kata kichhu chahi kabhu nahi pai
Tabu ami cheye jai
Dibanishi ami andharer buke
Khunji mago mor thai
Mor basanar nahi habe shesh
Nehari amai tumi pao klesh
Ki karibo balo akuti je nai
Tomare tyajiya basanare je chai
Amrita niye dako dibanishi
Basanare nai khunje dashadishi
Amar andhar chapal paran
Shanti kothao nai
Kato kichhu chahi kabhu nahi pai
Tabu ami cheye jai