Ogo Ananta Simar Bandhane

Ogo ananta simar bandhane
Rahibena ar rahibena
Dharar mukti chahibena
Ghor andhiyare rahibe abani
Tumi na dekhale alor sarani
Gyana bhaskar rahibe je dure
Bhasibe jagat krandan sure
Ogo ananta simar bandhane
Rahibena ar rahibena