Phanki Diye Cheyechhilam Karte

Phanki diye cheyechhilam karte tomai joy
Prabhu tomar sneha dhara halo apabyay
Andha mora andha hriday duar bandha
Ghor timire nachi pran taranir majhi
Nutan alo sathe madhur amar prate
Abar prabhu dio dekha ei dharanir buke
Daki jena tomai mora nitya sukhe dukhe
Dur karo aj moder praner klanti mithya bhoy
Phanki diye cheyechhilam karte tomai joy