Why should I be responsible?

Dramatis personae

NARADA (A SAGE)

RATNAKAR (A ROBBER AND MURDERER)

FATHER OF RATNAKAR

MOTHER OF RATNAKAR

WIFE OF RATNAKAR

SON OF RATNAKAR