Shyama Amar Dhyane Gyane Shyama

Shyama amar dhyane gyane
Shyama amar prane
Shyama amai niye jabe
Shakti abhijane