Swadeshe Bideshe Ghuriya Berai

Swadeshe bideshe ghuriya berai
Taba madhu bani chharate
Ogo sudhamoy khama kripa karo
Amar amire harate