Britha — Kato Shatobar Cheyechi Amare

Britha — Kato shatobar cheyechi amare
Tomar charane sampite
He param pita karo nai deri
Tabu je amare khamite