Ore Nirbodh Britha Britha Britha E Asphalan

Ore nirbodh britha britha britha e asphalan
Tui habe tor asohai nirjhar krandan