Deher Byetha Praner Byetha

Deher byetha praner byetha
Hiyar byetha balbo kare
Britha ami ghure berai
Baddha taba dware