Ekada Chhilam Hriday Gabhire

Ekada chhilam hriday gabhire madhu makha ekatai
Hai aji mora baddha jibane sudurer simanai