Niye Jao More Niye Jao More

Niye jao more niye jao more sudurer simanai
Sethai labhibo prabhu darashan nahi rabo asohai