Kamanar Sathe Mitali Karechi Eshana

Kamanar sathe mitali karechi
Eshana rayeche dure
Amije tomar ekata balite
Britha aso hiya pure