Kemane Pujibo Tomar Charan Kemane

Kemane pujibo tomar charan
Kemane heribo tomar nayan
Taba hiya sathe madhura swapane
Kemane nachibo bidhata kemane