Charte Habe Kato Kichu Ei Jibane Charte

Charte habe kato kichu
Ei jibane charte habe
Thakbe jadi chahi ami
Mukta hiyar jyotir bhabe