Bhitare Bahire Ghume Jagarane Maner

Bhitare bahire ghume jagarane
Maner atyachar
Sahite chahina ogo hiya mani
Karunar parabar