Kandte Chahi Baste Chahi Tomar Charan

Kandte chahi baste chahi
Tomar charan tale
Mukti pabo tomar asim
Kripar jadu bale