Sagare Nachibo Akashe Uribo Dyuloke

Sagare nachibo akashe uribo
Dyuloke gahibo gan
Sasime asime param prabhur
Labhibo je sandhan