Kothai Paibo Bhakati Kusum Kothai Paibo

Kothai paibo bhakati kusum
Kothai paibo shakati bishan kothai
Ghure mari hai bhitare bahire
Dibashe nishite kandiya hethai hothai