Upamanyu

Dramatis personae

AYODADHOMMYA (A SAGE)

UPAMANYU (HIS DISCIPLE)

ASHWINIKUMAR (THE CELESTIAL PHYSICIANS)

Sri Chinmoy, Supreme sacrifice, Sky Publishers, New York, 1973