Shanto Habo Shanta Habo Shanto

Shanto habo shanto habo shanto
Habona ar kabhu ami patha bhranto

Translation

Peaceful I shall become, peaceful.
No more shall I lose my way.