Andhakar Andhakar Bhitar Bahir Andhakar

Andhakar andhakar bhitar bahir andhakar
Ruddha dwar ruddha dwar khulo moher karagar