Alpa Kathar Manush Ami

Alpa kathar manush ami
Alpa katha koy
Beshi katha balte amar
Prane kare bhoy
Beshi kathar sathe thake
Mithya parichoy
Taito ami alpa katha koy