Bhitare Bahire Charidhare Shudhu

Bhitare bahire charidhare shudhu
Basana moher jal
Ogo kandari dharo dharo mor
Jiban tarir hal