Khulte Giye Ashar Duar Pelam Boroi Aghat

Khulte giye ashar duar
Pelam barai aghat
Andhar rati bithar bahir
Nahi heri prabhar