872. Imagination, inspiration, aspiration

I need imagination,
I need inspiration,
I need aspiration.

Imagination I need
To invite God.

Inspiration I need
To love God.

Aspiration I need
To serve God.