Tumi Je Tomar Kripar Baridhi

Tumi je tomar kripar baridhi
Jani jena taha nirabaradhi

Translation

May I know at every moment
That You are Your Compassion-Ocean.