Kato Katha Balar Ache Balte Kare Bhoy

Kato batha balar ache balte kare bhoy

Translation

So much to say,
But I am afraid to tell.