Datta... Shubha Karme Nitya Rata Hiyai

Datta datta datta datta
Shubha karme nitya rata
Hiyai kusum kharga mane
Hase nache prabhu sane