Byathir Byethai Mukta Haye Parer Dukhi

Byathir byethai mukta haye
Parer dukhi kandte bhalobasi
Nijer dukhe hasi
Lokhe bhabe pagol udasi