Parikhya Ar Aghat Jadi Kari Sajhya Nata

Parikhya ar aghat jadi kari sajhya nata shire
Jete ami parbo jeno shanti nadi tire