Deba Muhurta Eso

Deba muhurta eso eso eso
Jagao amar supta hiyar rabire

Translation

O God-moment, come, come!
Come and awaken my heart’s sleeping sun.