Jabo Ami Sudur Deshe

Jabo ami sudur deshe karte tomai prachar
Mugdha habe shanto habe pratiti jib dharar