Sandhan Ami Peyechi Ajike

Sandhan ami peyechi ajike dharar matar sandhan
Bhitar jibane bahir jibane mayer karuna aphuran