Dale Dale Ashbe Sabai

Dale dale ashbe sabai shunte tomar katha
Tomar majhe dekhbe jakhan amar nirabata