Tomar Sebak Hate Chahi Ami Sebak

Tomar sebak hate chahi ami
Sebak tomar kebal
He param pita kalush manas
Karogo achire dhabal